Dôležité: Ste na OČR? Musíte poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Dôležité: Ste na OČR? Musíte poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

26.3.2020 , autor: Zdroj: socpoist. sk , foto: istockphoto.com

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie.

Ste na OČR? Musíte na Sociálnu poisťovňu poslať čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Formulár nájdete  TU:

Toto čestné vyhlásenie musí poslať rodič ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec mesiaca,  je nutné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín, teda do konca daného mesiaca, nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Zdroj: socpoist. sk 

 

 

 

Späť na úvod