Životopis - Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH.

Vzdelanie

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
 • Atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
 • Atestácia II. stupňa z gynekologie a pôrodníctva
 • Kombinované postgraduálne doktorandské štúdium na 1. LF Karlovej univerzity v Prahe Téma: Močová inkontinence a sexualita v těhotenství a po porodu. Udelený titul PhD.
 • získaná zvláštna odborná spôsobilosť k výkonu povolania lekára v odbore Perinatologie a fetomaternální medicína
 • obhájená habilitačná prednáška na tému: Faktory ovlivňující kvalitu života žen v poporodním období na 1. LF Karlovej Univerzity v Prahe v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, udelený titul docent

Prax

 • Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave
 • Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Nemocnice Ostrov, Česká republika, funkcia: zástupca primára
 • Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Bulovka, Praha, Česká republika, funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky
 • Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika, funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky
 • Súdny znalec odbor Zdravotníctvo a farmácia, odvetvie: Gynekológia a pôrodníctvo
 • Gynekologicko pôrodnícka nemocnica Koch, Bratislava, Slovenská republika, funkcia: zástupca prednostu
 • Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenská republika, funkcia: prednosta kliniky
 • II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika, funkca: prednosta kliniky

Viac informácií nájdete na www.zahumensky.sk