Životopis - MUDr. Marta Špániková

Práca lekára prvého kontaktu obsahuje celú pediatriu, pretože v ambulancii musí denne rozhodovať o závažnosti ochorenia, liečbe, následných potrebných laboratórnych aj konziliárnych vyšetreniach.

Metódou práce pediatra prvého kontaktu je prevencia, je to pravidelná starostlivosť o deti v kľúčových bodoch vývinu, aby sa odhalili poruchy zdravia a mohlo sa preventívne zasiahnuť.

V práci pediatra je dôležité viesť rodinu k správnej výchove detí, k správnej výžive. To sú aj oblasti môjho najväčšieho záujmu. Neoddeliteľnou súčasťou práce pediatra prvého kontaktu je očkovanie: podľa očkovacieho kalendára aj doplnkové očkovanie v záujme zachovania zdravia a života detí. Tejto oblasti pediatrie sa významne venujem.

Vzdelanie

Prax

  • Detské oddelenie nemocnice s poliklinikou v Snine
  • Obvodný lekár v Ubli a Uliči
  • Pediatrická prax v Bratislave Petržalke

Viac informácií o pôsobení MUDr. Marty Špánikovej nájdete na www.detskalekarka.sk