Životopis - Mgr. Lucia Madejska

Už počas štúdia pracovala v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku v Bratislave, kde sa venovala deťom so skoliózou. Neskôr pracovala v Detskom rehabilitačnom sanatóriu v Bratislave. Po škole odišla pracovať do súkromného centra myoskeletálnej medicíny do Vsetína. O štyri roky sa vrátila do rodného Púchova, kde stála za zrodom súkromného Rehabilitačného centra sTC. A keď vypiplala malého syna, stala sa súčasťou silného tímu v MEDELLA, na ktoré sa Rehabilitačné centrum sTC zmenilo.

Je držiteľkou licencie na výkon samostatnej fyzioterapeutickej praxe

Vzdelanie

 • 2004 - 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Odbor: Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – Mgr. štúdium
 • 2000 – 2004 Gymnázium Púchov

Odborná prax

Zamestnanie

 • Detské rehabilitačné sanatórium v Bratislave
 • Súkromné centrum myoskeletálnej medicíny vo Vsetíne

Certifikáty

 • Terapia skolióz podľa Schrothovej
 • Fyzioterapia algických vertebrogénnych syndrómov
 • Certifikovaný kurz diagnostika a terapia funkčných porúch – manuálna medicína pre fyzioterapeutov
 • Mobilizácia rebier metódou Ľudmily Mojžišovej
 • Ošetrenie svaloviny panvového dna metódou Ľudmily Mojžišovej
 • Terapia spúšťových bodov (TrP – trigger point)
 • Jogová terapia vo fyzioterapii
 • Mobilizácia SI-kĺbu a driekovej chrbtice metódou Ľudmily Mojžišovej