Životopis - MUDr. Daniel Kelij

Predštátnicovú prax z chirurgických odborov vykonal na Gynekologicko-pôrodníckej a Chirurgickej klinike Nemocnice Košice-Šaca. Od septembra 2015 pracuje ako sekundárny lekár na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Nemocnice AGEL Košice-Šaca, v špecializačnej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Vo voľnom čase sa zaujíma aj o psychogynekológiu. Je členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti.