Životopis - MUDr. Daniel Kelij

MUDr. Daniel Kelij ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v máji 2015. 

Od septembra 2015 pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Nemocnice AGEL Košice-Šaca. V novembri 2020 získal atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

Je členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory.