Video je dostupné pre členstvá Prémium, Prémium Plus. Prihláste sa alebo Zakúpte si členstvo.

Emócie ako súčasť našich životov od narodenia

Prečo je dôležité venovať pozornosť emóciam detí už od narodenia?
Akú úlohu majú emócie a napĺňanie potrieb dieťata vo vytvárani sebahodnoty v neskoršom živote?
Hnev je prirodzená ľudská reakcia, deti nevedia jej prejavy ešte regulovať, ako im s tým vieme pomôcť?
Aké môžu byť následky potláčania detských potrieb a hnevu v puberte?
Vieme predchádzať úzkosti starších detí?