Bianka Urbanovská

Lektorka

Bianka Urbanovská
Prvá lektorka sebaobrany ESD (empowerment self defense)* na Slovensku, zakladateľka občianskeho združenia ZA SEBA, ktoré sa venuje vzdelávaniu v oblasti osobnej bezpečnosti, členka lektorského tímu ESD Global.

 

Projekt a neskôr aj občianske združenie ZA SEBA som založila, pretože som chcela, aby všetky ženy cítili silu a povzbudenie postaviť sa za seba v náročných situáciách, ktoré prináša prekračovanie hraníc, obťažovanie a násilie. Postupom času som si uvedomila, že násilie sa týka skutočne všetkých, a tak sa kurzy rozšírili z čisto ženských na detské, rodinné, školské, firemné až po kurzy pre utečenkyne a ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva. 

K rozhodnutiu učiť ma motivoval môj vlastný zážitok z kurzu ESD, ktorý som absolvovala počas štúdia na Kostarike. Páčilo sa mi, hoci najskôr ma to prekvapilo, že sme neriešili vyslovene hororové scenáre, ale každodenné situácie, kde sme sa chceli alebo potrebovali za seba postaviť – randenie, školské aj pracovné prostredie, život v cudzej krajine a kultúre, obťažovanie na ulici, násilie v rodine či vzťahu.

Bolo to asi prvýkrát, kedy som nepočula, čo všetko nemám robiť, keď chcem byť v bezpečí, čomu a komu sa vyhýbať, ako sa neobliekať, a že si vlastne aj tak nepomôžem, lebo som útla žena. Práve naopak, na kurze sme prišli na to, že sebaobrana (schopnosť postaviť sa za seba rôznymi spôsobmi) má mnoho podôb a každé telo je schopné nejako sa brániť.

V roku 2018 som sa zúčastnila lektorského kurzu v New Yorku, ktorý nasledovalo množstvo ďalších vzdelávacích programov a podporných aktivít ako IMPACT Personal Safety (lektorský tréning), Krav Maga, Trauma-informed practice certifikácia, a Safe Space kemp organizovaný českou organizáciou Konsent. V roku 2023 som úspešne absolvovala certifikáciu od Asociácie ESD profesionálov. Taktiež som súčasťou tímu ESD Global, ktorý školí lektorky a lektorov ESD po celom svete.


*Povzbudzujúca sebaobrana (ESD, empowerment self defense) sa na bezpečnosť pozerá komplexne, zameriava sa na rôzne prejavy násilia a spôsoby jeho zastavenia. 
Kľúčovými témami sú osobné hranice, komunikácia (deeskalácia, asertivita), vnímanie okolia a intuície, využitie hlasu, najjednoduchšie fyzické techniky sebaobrany a schopnosť vyhľadať pomoc či pomôcť ostatným. Obsah kurzov, ale aj lektorský tím je scitlivený na traumu (trauma-informed), pretože sebaobrana, resp. násilie, vie byť pre mnohých ľudí vysoko citlivá záležitosť.
Za vznikom tejto metodológie bol cieľ, aby existoval taký súhrn emočných, verbálnych a fyzických techník, ktoré sa dokáže naučiť každý človek, a ktorý ľudí neobmedzuje v premýšľaní a životných rozhodnutiach, ale naopak – povzbudzuje ich v tom, aby sa za seba postavili, aby im strach z „čo ak poviem nie“ nebrzdil potenciál, aby dokázali identifikovať nebezpečné správanie a aby mali čo najviac informácií na to, aby spravili najlepšie bezpečnostné rozhodnutie pre seba v danej chvíli. 
Ono je to celkom prosté – čím viac vedomostí mám, tým lepšie sa môžem rozhodnúť – a ideálne, keď som si to predtým vyskúšala.