Dr. Hana Šmitala Mizerová

Matematička

Dr. Hana Šmitala Mizerová
Dr. HANA ŠMITALA MIZEROVÁ Z UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE ZÍSKALA OCENENIE L’ORÉAL – UNESCO PRE ŽENY VO VEDE V KATEGÓRII FORMÁLNE VEDY.

Pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI UK. Zaoberá sa matematickými modelmi prúdenia tekutín, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytujú v mnohých prírodných javoch a inžinierskych aplikáciách. Ide napríklad o prúdenie krvi v cievach, predpoveď počasia, znečistenie ovzdušia, návrh automobilov či prúdenie vzduchu okolo krídla lietadla.