Eva Tiková

Výtvarnička / abstraktná maliarka

Eva Tiková
Volám sa Eva, som mama dospievajúcej dcéry. Kým som sa dostala k umeniu, vyštudovalo som právo a pôsobila som najprv ako advokátka.
Dnes sa venujem umeniu viac ako 10 rokov, študujem umenie a antropozofickú arteterapiu na Akademii Raphael v Bratislave - 5. ročník, kde som objavila okrem maľby aj iné techniky - akvarel, modelovanie, rezbárstvo, tesanie do mramoru. 
 
Túžba vytvárať krásu pochádza z nášho najhlbšieho vnútra. Radostné a slobodné tvorenie dokáže uvoľniť množstvo zaseknutej energie a emócií, ale predovšetkým vie pootvoriť dvere k dosiaľ neprejaveným častiam duše a dať odpovede aj na otázky, ktoré neboli ešte položené. Umenie nám zrkadlí nielen ako vidíme vonkajší svet, ale predovšetkým ten náš vnútorný.
 
Umelecká terapia je jedinečná v tom, že dokáže spojiť vonkajšie a vnútorné do novej formy, výsledkom je lepšie napojenie sa na vlastné vedenie a zdroj sily, schopnosť lepšie pomenovať, čo nás robá štastnými, čo nás napĺňa a čo naopak nie. Veľkým bonusom je sebapoznanie a chápanie vzorcov správania.
 
Vo svojej tvorbe sa venujem najmä maľbe obrazov rôznymi technikami, robím  umelecké zážitkové kurzy tvorenia  (individuálne aj skupinové) a firemné teambuildingy. 

Zaujímam sa o psychológiou farieb, symbolov a obrazov a ich pôsobenie priamo na nás, ale aj cez náš domáci a pracovný priestor. Farby sú univerzálnym jazykom s obrovskou emociálnou silou a pravdivosťou. Som presvedčená, že naša duša potrebuje k životu všetky farby - jasné, žiarivé a pestré ako aj tie tmavé a hlboké odtiene - všetky majú význam na veľkom plátne sveta.
Verím, že Vás rozhovor  o tvorení  a umeleckej terapii zaujme  a budem sa tešiť ak si po pozretí videi tvorenie vyskúšate spolu so mnou.