Ing. Michal Andrejco

Podnikateľ

Ing. Michal Andrejco
Je odvážnym inovátorom a priekopníkom s ľudskou tvárou v náročnom prostredí Slovenského zdravotníctva. MEDANTE zakladal s jednou víziou – priniesť ľuďom na Slovensku sieť moderných polikliník celostnej medicíny. Jeden priestor, jeden tím vzájomne spolupracujúcich zdravotníkov, psychoterapeutov a terapeutov doplnkových modalít. Do MEDANTE pretavil profesionálny a ľudský prístup, novú kultúru v Slovenskom zdravotníctve. Zatiaľ prvá a dnes jediná poliklinika v Bratislave, ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť. Prepája západnú evidence based medicínu, ktorá je spätá so špičkovým prístrojovým vybavením, s holistickým prístupom ku zdraviu človeka. Takým, ktorý sa fokusuje na koreň zdravotných ťažkostí, na celého človeka, nielen na potláčanie symptómov.