Juraj Hipš

pedagóg

Juraj Hipš
Juraj Hipš je zakladateľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde pôsobil 19 rokov ako riaditeľ. 

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí  v neziskovom sektore.

Založil Komenského inštitút, ktorý bol zaradený medzi 5 najinšpiratívnejších projektov pre učiteľov na svete. Spoluzakladal cenu Učiteľ Slovenska, ktorá je súčasťou medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Je držiteľom ceny nadácie Orange za občiansku angažovanosť, ceny MOST a nadáciou Ashoka a Pontis bol zaradený medzi významných sociálnych inovátorov. 

Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Vo voľnom čase rúbe drevo na zimu.

V časopise vyšiel článok, Juraj Hipš: Hranica medzi doberaním a šikanou je tenká