Lenka Hrúzová

Lesné kluby

Lenka Hrúzová
Ing. Lenka Hrúzová – predsedníčka ADLK (Lesný klub Tramtária)
Asociácia detských lesných klubov na Slovensku

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky, ktorá ma okrem iného doviedla aj k environmentálnej výchove. Už počas školy som sa venovala aktivitám, ktoré úzko súviseli s prírodou i deťmi. Keď sa narodil môj syn a dozvedela som sa prvé informácie o lesných škôlkach/kluboch, vedela som, že takú škôlku by som chcela aj pre svojho syna. Keďže v mojom okolí v tom čase žiadna lesná škôlka nebola, rozhodli sme sa s pár priateľmi jednu založiť. A tak som sa stala v roku 2015 spoluzakladateľkou lesného klubu Tramtária v Žiline. 

Túžba spoznávať aj iné lesné kluby na Slovensku ma, spolu s ďalšími podobne naladenými ľuďmi, priviedla k založeniu Asociácie DLK v roku 2017. Teší ma, že môžem pomáhať novým klubom rásť a tým existujúcim sa rozvíjať. Teší ma šíriť myšlienky výchovy a vzdelávania v prírode medzi ľudí, teší ma tiež spolupráca s lesnými škôlkami na Slovensku aj v rámci celej Európy.

Verím, že kontakt s prírodou je pre deti nenahraditeľný, že príroda je dokonalým priestor pre hru a všestranný rozvoj detí a že pobyt v nej je tiež hlavným predpokladom rozvoja environmentálnej citlivosti. Pre ďalší rozvoj lesných klubov na Slovensku považujem za kľúčové ich legislatívne ukotvenie, profesionalizáciu a podporu samotných klubov.