Mgr. Adriana Ščepániková

Edukátorka

Mgr. Adriana Ščepániková
Mgr. Adriana Ščepaniková

Edukátorka pre Vranov nad Topľou, Michalovce, Humenné

  • Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore edukátor pre klientov s diabetom.
  • Veľa skúseností nadobudla aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám v občianskom združení DIAHENN Humenné.
  • Jej celoživotnou snahou je pomáhať ľuďom s diabetom, nakoľko má s touto chorobou aj osobné skúsenosti.