Mgr. et Bc. Lenka Medvecová Tinková

Spánková antropologička

Mgr. et Bc. Lenka Medvecová Tinková

Doktorantka v obore medicínska antropológia na Durham University, Veľká Británia.

Zakladateľka projektu ProsímSpinkej a autorka dvoch odborných kníh o spánku a piatich detských kníh s terapeutickými a spánkovými rozprávkami.

Je členkou medzinárodného tímu spánkových vedcov pod vedením spánkovej vedkyne Helen L. Ball – Durham Infancy and Sleep Centre. Výskumu spánku sa venujú viac ako 20 rokov, za tú dobu získali aj niekoľko ocenení za prínos do vedy o detskom spánku.

V roku 2021 bol jej výskum o uspávaní publikovaný v prestížnom americkom vedeckom časopise The Sleep Health Journal
Magisterský titul získala na Univerzite Karlovej v Prahe v obore obecná antropológia so zameraním na biologickú a sociokultúrnu antropológiu, kde obhájila svoj dlhoročný výskum v oblasti detského spánku.
 
Má certifikát laktačnej poradkyne z Laktačnej Ligy.
Je tiež držiteľkou certifikátu lektorky baby masáži.
 
Pravidelne vzdeláva a prednáša pre zdravotníkov a odborníkov u nás aj v zahraničí a taktiež pre rodičov.  V minulosti organizovala v Prahe dve odborné sympózia o spánku detí pre zdravotníkov a odborníkov. Medzi hlavných prednášajúcich patril napríklad Prof. James J. McKenna a Prof. Helen L. Ball.  Pravidelne prednáša vrámci predmetu aplikovaná antropológia na Univerzite Komenského v Bratislave a na spánkových konferenciách Durham University vo Veľkej Británii.

Lenka bola svojho času najmladšiou spisovateľkou na svete, keď ako 11 ročná vydala knihu pre deti.

Durham Infancy and Sleep Centre - Durham University
 
Mrs. Lenka Medvecová Tinková - Durham University
 
Lost in translation-the influence of language on infant sleep research - PubMed (nih.gov)
 
Antropologická studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (cuni.cz)
 
Katedra antropológie (uniba.sk)
 
Sympozium 2019 - Prosím spinkej (prosimspinkej.cz)
 
Sympozium 2018 - Prosím spinkej (prosimspinkej.cz)