Mgr. Mária Niková

pedagogička

Mgr. Mária Niková
Mgr. Mária Niková, pedagogička, predsedníčka OZ Moje šťastné dieťa, o. z.

Mária Niková je pôvodne stredoškolská učiteľka pedagogiky, laureátka národnej ceny Učiteľ Slovenska 2021. Momentálne pracuje ako špeciálna pedagogička v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení na bratislavských Kramároch v Dennom psychiatrickom stacionári pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku.
Je predsedníčkou OZ Moje šťastné dieťa , o. z., ktoré založila spolu s psychologičkou Martinou Šandor so zámerom prispievať k skvalitneniu výchovnej starostlivosti o deti. Cieľom združenia je popularizovať odborné poznatky z oblasti pedagogiky do rodinnej výchovy s čo najširším záberom v podobe spoločných workshopov pre deti a rodičov vrátane odborných prednášok pre rodičov, webinárov a podcastov "Hovorme o deťoch!" na témy, ktoré by mohli prínosné k skvalitneniu výchovných postupov v rodine ako napríklad "Prvý detský vzdor a ako ho zvládnuť", "Detské povinnosti - čo, kedy a ako", "Spokojná mama - spokojné dieťa" alebo aj rozhovory s odborníkmi o detských svetoch napr. "Deti a virtuálny svet" s MUDr. Zuzanou Matzovou, Phd.
Je autorkou desiatok projektov na podporu a skvalitnenie vzdelávania hospitalizovaných detí v nemocničných školách ako aj projektov na podporu školských komunít a duševného zdravia žiakov a zamestnancov škôl s názvom "Som tu pre Teba".
Do projektov ako Ľudové umelecké remeslo - šanca pre všetkých či Tvorme ako Martin Benka - tvorivý ateliér v nemocnici sa každoročne zapojí až 5000 žiakov v nemocničných školách v Bratislave, Martine a v Košiciach. Projekty umožňujú deťom chorým a pripútaným na lôžko zažívať v ťažkej životnej situácii "Školu hrou" vďaka ktorej nielen získavajú poznatky zaujímavým spôsobom, ale rozvíjajú tvorivosť, nadobúdajú nové zručnosti pri plstení vlny, tvorbe karamiky či výrobe sviečok. Vzdelávacia činnosť sa tak stáva liekom a radosťou napriek chorobe či úrazu.
Ďalšie realizované projekty sú zamerané na na podporu inkluzívneho vzdelávania - Výstava Inklúzia umením 2023, Peniaze pod lupou či Podpora inkluzívneho vzdelávania v nemocničných školách realizované s finančnou podporou Národnej banky Slovenska a Nadácie Volkswagen.
Činnosť občianskeho združenia Moje šťastné dieťa, o. z. ocenila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová svojou podporou a návštevou viacerých podujatí.
Mária Niková sa momentálne podieľa na tvorbe vzdelávacích postupov a projektových aktivít pre deti s poruchami príjmu potravy.