Mgr. Mishel Spurná, MBA

Sociálna pedagogička

Mgr. Mishel Spurná, MBA
Mgr. Mishel Spurná, MBA

 Kariérová poradkyňa, Lektorka, Sociálna pedagogička

Mishel sa po maturite v odbore animátor voľného času rozhodla pre sociálnu prácu na pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave práve kvôli svojej orientácií na ľudí, vzťahu k pomáhajúcim profesiám, ale aj pre širšiu oblasť pôsobenia. 

Už počas štúdia sa venovala rôznym sociálno-spoločenským aktivitám spojeným s pomocou druhým, napríklad v krízových centrách, zariadeniach pre seniorov, centrách voľného času, denných stacionároch a chránených dielňach. Svoje skúsenosti rozvíjala aj v pracovnej sfére, má bohaté skúsenosti z biznisu, s prácou v medzinárodných spoločnostiach a to prevažne v administratívnych, HR a tiež vedúcich pozíciách. 

Vo všetkých svojich rolách ukazovala svoju silnú vášeň pre napredovanie, výborné organizačné zručnosti, schopnosť motivovať ale aj vypočuť si druhých a sprevádzať ich na ceste ktorú aj ona sama vždy preferovala najviac – na ceste sebapoznania, sebazdokonaľovania a neustáleho učenia sa. 

Svoje vzdelanie si postupom času rozširovala o lektorstvo, krízovú intervenciu, kariérne poradenstvo, manažment ľudských zdrojov a neustále pokračuje v prehlbovaní svojho vzdelania.

Mishel aktuálne pôsobí na spojenej škole v Bratislave ako sociálna pedagogička a koordinátorka prevencie, popritom ponúka služby kariérneho poradenstva a vzdelávania pre deti, dospelých aj firmy. 

"Podpora klientov na ceste k ich profesijným ambíciám je priestor, kde moje srdce nachádza svoj pravý rytmus. Mojou vášňou je pomáhať ľuďom odhaliť ich jedinečné silné stránky, zosúladiť ciele a zmapovať príležitosti, ktoré rezonujú s ich skutočným ja. Klientova cesta sa stáva mojou cestou a  spoločne preskúmame more nekonečných príležitostí."

Prostredníctvom individuálnych konzultácií, skupinových sedení či workshopov a školení Mishel podporuje jednotlivcov, skupiny aj organizácie pri získavaní nástrojov na zvládanie stresu, budovanie odolnosti a nájdenie vlastných zdrojov.

Zoznam vzdelania a certifikátov

·       Animátor voľného času, Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave, 2012
·       Sociálna práca (mgr), Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2017
·       Human Resources (mba), EDU Effective Business School, 2023
·       Akreditovaný kurz a certifikácia Lektor, Asociácia Lektorov a kariérnych poradcov, 2021
·       Akreditovaný kurz a certifikácia Facilitátor metodiky Facet 5, 2023
·       Akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 2023
·       Certifikát: Krízová intervencia na školách v rozsahu 30hod, Inštitút osobnostného rozvoja, 2021
·       Certifikát: Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse v rozsahu 20hod, Inštitút osobnostného rozvoja, 2021
·       Akreditovaný kurz Základy krízovej intervencia pre pomáhajúcich profesionálov, Učíme krizovku, 2022
·       Certifikát: Prvá pomoc keď klientovi zomrie niekto blízky, Mgr. Sylvia Stretti, Ph.D, 2022
·       Certifikát: Improvizácia ako špecifická zručnosť krízovej intervencie, Mgr. Barbora Krčmářová, 2023
·       Certifikát: Courageous Conversations, Peter Kuklis, 2017
·       Certifikát: Communicate with Confidence, Peter Wallin, 2018
·       Certifikát: Build Resilience and Face Change, Bára Malíková, 2017
·       Certifikát: Managing information overload, Jaser Elmorsy, 2017
·       Certifikát: Working on the go, Jaser Elmorsy, 2017
·       Certifikát: Nebojte sa náročných rozhovorov, Inspire Academy Jitka Ševčíková, 2023
·       Certifikát: Hry na rozpoznávanie a prevenciu šikany, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
·       Certifikát: Ako hrami nojovať proti kyberšikane, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
·       Certifikát: Šikana a kyberšikana, ako postupovať?, JUDr. Ivett Pavlis, 2022
·       Certifikát: Hry na zvládanie emócií v triede alebo doma, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
·       Certifikát: MS Excel Advanced, KVT 2018
·       Absolvovanie Mentoringového programu na rozvoj lektorských zručností v rozsahu 32hod pod vedením mentorky Martiny Kotvan Belišovej, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 2023Čomu sa venujem?

1.     Ako lektorka ponúkam pre firmy webináre, workshopy a prednášky v rozsahu 1-8hod, podľa dohody a potrieb klienta. Témy:
1)    Svet Emócií
2)    Odvaha byť nedokonalým
3)    Asertívna komunikácia
4)    Efektivita a organizovanosť v práci
5)    Konflikty sú okolo nás
6)    Základy komunikácie
7)    Komunikácia pre pokročilých
8)    Kariérny svet je pre každého
9)    Ako byť v práci (ne)spokojný
10) Psychologická prvá pomoc
11) Prezentačné zručnosti (časť prezentácia)
12) Prezentačné zručnosti (časť prezentovanie)
 
2.     Ako kariérová poradkyňa poskytujem individuálne konzultácie pre deti aj dospelých v oblasti profesijnej či kariérovej orientácie. Sprevádzam klientov pri výbere strednej či vysokej školy, pri hľadaní si a nástupe do prvého zamestnania po škole, pri nástupe do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke, i po dlhšej nezamestnanosti z iných dôvodov a klientom pomáham aj pri zmene zamestnania z rôznych dôvodov. 
V rámci kariérového poradenstva ponúkam taktiež rozvojové školenia na mieru individuálne, alebo v skupine.
 
3.     Ako sociálny pedagóg na škole pracujem so žiakmi základnej a strednej školy na komunikačných a sociálnych zručnostiach, asistujem pri vytváraní a udržiavaní pozitívnej klímy v triedach a na škole, zabezpečujem prevenciu sociálno-patologických javov na škole a v neposlednom rade v prípade potreby poskytujem skupinovú aj individuálnu intervenciu. V školskom prostredí sú pre mňa najčastejšími témami:
1)    Komunikačné zručnosti
2)    Sociálne zručnosti
3)    Konflikty
4)    Rešpekt a tolerancia
5)    Šikana
6)    Zneužívanie návykových látok
7)    Látkové a nelátkové závislosti
8)    Prevencia vs Intervencia
9)    Zdravé vzťahy