MUDr. Veronika Babic

Funkčná lekárka

MUDr. Veronika Babic
MUDr. Veronika Babic - funkčná lekárka a zakladateľka Inštitútu zdravia

Je zakladateľkou Inštitútu zdravia a venuje sa optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Funkčná medicína sa zameriava na odhaľovanie primárnych príčin ochorení a na liečbu ochorení prirodzenou cestou, ovplyvnením fyziologických procesov na bunkovej, molekulovej a biochemickej úrovni tela.