DĹŽKA VIDEA
51 minút
Obľúbené
Video je dostupné pre členstvá Basic, Prémium, Prémium Plus. Prihláste sa alebo Zakúpte si členstvo.

Radšej budem vystrašenou mamou, ako mamou zneužívaného dieťaťa

  • Osoby so znevýhodnením majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú zneužívané
  • 8 z 10 žien s intelektuálnym znevýhodnením boli zneužité
  • 3 z 10 mužov s intelektuálnym znevýhodnením boli zneužití
  • 8 z 10 prípadov sa stane, keď je niekto osamote
  • Iba 7 % prípadov zneužívania je nahlásených
  • 4 z 10 zneužívateľov sú ľudia, ktorých poznáme

Tieto čísla šokujú na prvé počutie, prečo sú deti s intelektuálnym znevýhodnením ohrozenejšie?
Chcete vedieť ako vy ako rodičia, či osoba pracujúca s deťmi, ako predchádzať zneužívaniu?
Je pre vás rodičov téma sexu s vašimi deťmi nepríjemná?
Vypočujte si aké dôležité je prekonať prvotné ostychy a vytvárať aktívne bezpečné prostredie pre vaše dieťa.
Pošli tento podcast rodičovi v tvojom okolí, ktorý si stále myslí, že toto ešte riešiť nemusí.

V rozhovore s Dianou vysvetľuje národná riaditeľka organizácie Špeciálne olympiády Slovensko Eva Gažová prečo sú tieto čísla tak vysoké. Ako sa oni ako organizácia snažia predchádzať zneužívaniu a najmä radí rodičom.
Za tento rozhovor ďakujeme aj nášmu partnerovi Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá sa dlhodobo aj prostredníctvom projektu Naša inkluzívna škola venuje podpore inklúzie a inkluzívneho vzdelávania, ktorého víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie.

Safeguarding je program ochrany pred sexuálnym zneužívaním a akýmkoľvek šikanovaním športovca Špeciálnych olympiád. Sexuálne zneužívanie je akékoľvek sexuálne správanie, alebo konanie, ku ktorému je jednotlivec donútený, nanútený, alebo presvedčený bez jeho súhlasu. Zahŕňa aj nekontaktné činy, ako je exhibicionizmus, vystavovanie pornografii, voyeurizmus a komunikácia sexuálnym spôsobom. Sexuálne zneužívanie existuje v každej komunite bez ohľadu na rasu, náboženstvo, ekonomickú triedu, alebo schopnosti. Následky sexuálneho zneužívania sú okamžité aj dlhodobé. Obete a osoby, ktoré prežili sexuálne zneužívanie, pociťujú traumatické stavy a úzkosť.

Milý rodič, staň sa členom Klubu MAMA a ja buď tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré ti uľahčia rodičovstvo.
Počúvaj aj ako podcast MAMA a ja