DĹŽKA VIDEA
11 minút 26 sekúnd
Obľúbené
Video je dostupné pre členstvá Prémium, Prémium Plus. Prihláste sa alebo Zakúpte si členstvo.

Rozvodové konanie

ROZVODOVÉ KONANIE
 
Prečo je dôležité využiť pomoc advokáta:
- spis prechádza na súde mnohými rukami, preto je nutné prísne selektovať informácie, ktoré uvádzate do návrhu. Nikdy neviete, kto môže informácie zistené zo súdneho spisu použiť proti Vám. Pojednávania sú verejné.

Doporučujeme uzatvorenie rodičovskej dohody už pred začatím konania. Získate efektívnosť, rýchlosť, hospodárnosť a diskrétnosť.

Súd skúma - tzv. kvalifikovaný rozvrat manželstva, trvalo a hlboko rozvrátené vzťahy medzi manželmi a nemožnosť obnovenia riadneho manželského spolužitia. Je tiež nutné si uvedomiť, že aj sudcovia sú len ľudia a ku každému prípadu pristupujú individuálne. Z dôvodu právnej istoty je vždy vhodné nechať svoju situáciu zhodnotiť advokátovi, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.

Zastavenie konania - Nie je nič výnimočné, že rozvádzajúci sa manželia nechcú už vôbec stretnúť, pretože sa expresívne povedané nemôžu už ani cítiť. Emócie sú vypäté, racionalita sa potláča. 

Prerušenie konania - Je nutné mať na pamäti, že konanie o rozvod manželstva môže byť prerušené max 1 rok. Pokiaľ sa v tejto lehote nepodá návrh na pokračovanie v konaní, súd konanie o rozvod manželstva zastaví.

Koľko asi stojí právne zastupovanie - Každý advokát má vlastný cenník, tiež v závislosti od množstva právnych úkonov. Rozhodne sa však nejedná o likvidačné čiastky.

Vaša advokátka