Späť

Prihláste sa a 10 z Vás pošleme knihu z nášho vydavateľstva. V prvom roku života nastávajú v rôznych oblastiach fyzického aj psychického vývoja bábätka veľké zmeny. 
V žiadnej ďalšej vekovej etape neprebieha vývoj tak prudko, a preto si toto obdobie zaslúži zvláštnu pozornosť.