Poradne

1
Gynekologicko-pôrodnícka poradňa gynekológa Jozefa Záhumenského

Gynekologicko-pôrodnícka poradňa gynekológa Jozefa Záhumenského

Poradňa gynekológa MUDr. Záhumenského

Prednosta gynekologickej kliniky v ružinovskej nemocnici. Odborník Mama a ja v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Má dlhoročnú prax a skvelé referencie, ktoré potvrdzujú nielen jeho odbornosť, ale aj ľudský prístup k pacientkám. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne

Gynekologicko-pôrodnícka poradňa gynekológa Jozefa Záhumenského je sponzorovaná:

desktop banner
2
Poradňa pediatra

Poradňa pediatra

Poradňa pediatra MUDr. Marty Špánikovej.

Medicínu vyštudovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984 ako obvodný lekár v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pôsobí v Bratislave Petržalke. Má v starostlivosti už druhú, v ojedinelých prípadoch aj tretiu generáciu detí z jednej rodiny. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne
3
Poradňa gynekológa

Poradňa gynekológa

Online gynekologická poradňa Nemocnica AGEL Košice-Šaca.

MUDr. Daniel Kelij ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v máji 2015.  Od septembra 2015 pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Nemocnice AGEL Košice-Šaca. V novembri 2020 získal atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Je členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne

Poradňa gynekológa je sponzorovaná:

desktop banner
4
Psychologická a emočná poradňa

Psychologická a emočná poradňa

Centrum emočného zdravia a edukácie

V našom centre poskytujeme pomoc dospelým a dospievajúcim klientom formou psychoterapeutickej, poradenskej a psychiatrickej práce. Podľa špecializácie našich kolegov môžeme pomôcť aj pri výchove a školských problémoch detí. Keďže zdravie detí priamo súvisí s fungovaním celej rodiny, snažíme sa o komplexný prístup zotavenia celého rodinného systému. Vo svojej práci vychádzame z prístupu psychodynamickej psychoterapie. Za odokrývaním nevedomých konfliktov sa môžu vynoriť traumatické zranenia, ktoré liečime pomocou špecifických techník pre spracovanie traumy.
Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne
5
Poradňa mediátora

Poradňa mediátora

JUDr. Martin Biskupič je registrovaným mediátorom Ministerstva spravodlivosti. Aktívne sa venuje zmierňovaniu a riešeniu sporov mimosúdnou cestou z pozície nezávislej a nestrannej osoby. Základnou úlohou mediátora je vytvárať vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie. Spoluprácou s Klubom MAMA a ja chce zvýšiť povedomie o mediácii, o ktorej sa napriek 15 ročnej existencii na Slovensku stále málo vie.  Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne
6
Poradňa fyzioterapeuta

Poradňa fyzioterapeuta

„Počas gymnázia ma najviac ma bavila biológia – ľudské telo a jeho fungovanie. Vzhľadom k veľkému počtu známych, ktorí mali problém s pohybovým aparátom, som sa rozhodla študovať odbor Fyzioterapia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ma utvrdilo v tom, že ľudské telo a jeho fungovanie sú zdrojom neustáleho poznávania a zdokonaľovania – pretože to nie je ako v matematike, že sú 2 a 2 vždy 4. Každý človek je jedinečný. Každá bolesť a každý problém v pohybovom aparáte je ako detektívka, ktorú sa snažím rozuzliť. Vypátrať príčinu vôbec nie je jednoduché, o to zaujímavejšia je táto práca.“ Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne

Poradňa fyzioterapeuta je sponzorovaná:

desktop banner
7
Poradňa dojčenia a výživy

Poradňa dojčenia a výživy

Poradňa detskej výživy a dojčenia MUDr. Marta Špánikovej

Medicínu som vyštudovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia som pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984 ako obvodný lekár v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pôsobím v Bratislave Petržalke. Mám v starostlivosti už druhú, v ojedinelých prípadoch aj tretiu generáciu detí z jednej rodiny. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne