Poradne

1
Poradňa mediátora

Poradňa mediátora

JUDr. Martin Biskupič je registrovaným mediátorom Ministerstva spravodlivosti. Aktívne sa venuje zmierňovaniu a riešeniu sporov mimosúdnou cestou z pozície nezávislej a nestrannej osoby. Základnou úlohou mediátora je vytvárať vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie. Spoluprácou s Klubom MAMA a ja chce zvýšiť povedomie o mediácii, o ktorej sa napriek 15 ročnej existencii na Slovensku stále málo vie.  Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne
2
Poradňa fyzioterapeuta

Poradňa fyzioterapeuta

„Počas gymnázia ma najviac ma bavila biológia – ľudské telo a jeho fungovanie. Vzhľadom k veľkému počtu známych, ktorí mali problém s pohybovým aparátom, som sa rozhodla študovať odbor Fyzioterapia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ma utvrdilo v tom, že ľudské telo a jeho fungovanie sú zdrojom neustáleho poznávania a zdokonaľovania – pretože to nie je ako v matematike, že sú 2 a 2 vždy 4. Každý človek je jedinečný. Každá bolesť a každý problém v pohybovom aparáte je ako detektívka, ktorú sa snažím rozuzliť. Vypátrať príčinu vôbec nie je jednoduché, o to zaujímavejšia je táto práca.“ Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne

Poradňa fyzioterapeuta je sponzorovaná:

desktop banner
3
Poradňa gynekológa

Poradňa gynekológa

Online gynekologická poradňa 1. súkromnej nemocnice Košice-šaca

MUDr. Daniel Kelij ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2015. Počas štúdia absolvoval študentskú dobrovoľnú prax na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Nemocnice Košice-Šaca. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne

Poradňa gynekológa je sponzorovaná:

desktop banner
4
Poradňa pediatra

Poradňa pediatra

Poradňa pediatra MUDr. Marty Špánikovej.

Medicínu som vyštudovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia som pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984 ako obvodný lekár v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pôsobím v Bratislave Petržalke. Mám v starostlivosti už druhú, v ojedinelých prípadoch aj tretiu generáciu detí z jednej rodiny. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne
5
Poradňa dojčenia a výživy

Poradňa dojčenia a výživy

Poradňa detskej výživy a dojčenia MUDr. Marta Špánikovej

Medicínu som vyštudovala v rokoch 1975 až 1981 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia som pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou v Snine a od roku 1984 ako obvodný lekár v Ubli a Uliči. Od roku 1986 pôsobím v Bratislave Petržalke. Mám v starostlivosti už druhú, v ojedinelých prípadoch aj tretiu generáciu detí z jednej rodiny. Zobraziť životopis.

Vyhľadať v poradni   Vstúpiť do poradne