Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH

Gynekológ - pôrodník

Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH
Gynekologicko-pôrodnícka poradňa gynekológa Jozefa Záhumenského

Na vaše otázky týkajúce sa pôrodníctva a gynekologických  problémov odpovedá  Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., MPH., prednosta II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB , Fakultná nemocnica Ružinov, Bratislava.

Položiť otázku môžete tu.

V roku 2022 v spolupráci s 85 poprednými odborníkmi zo Slovenska a Čiech vydal prvú kompletnú učebnicu pôrodníctva za éru samostatnej Slovenskej republiky.

eshop.amedi.sk/vsetky-produkty/31-porodnictvo.html
 
Poznámka: Poradne odborníkov nemôžu v plnom rozsahu nahradiť osobnú návštevu lekára či priamu intervenciu odborníka.

Vzdelanie

1977 – 1985
Základná škola, Hronská ul., Bratislava

1985-1989
Gymnázium L. Novomeského, Bratislava,
ukončené maturitnou skúškou 1989

1989-1995
Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
ukončené štátnymi záverečnými skúškami 1995
prospel s vyznamenáním

24.4.1998
Atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva
výborne prospel

28.5.2002
Atestácia II. stupňa z gynekologie a pôrodníctva
prospel s vyznamenaním

január 2003 – marec 2007
Kombinované postgraduálne doktorandské štúdium na 1. LF Karlovej univerzity v Prahe
Téma: Močová inkontinence a sexualita v těhotenství a po porodu.
Udelený titul Ph.D.

21.12.2010
získaná zvláštna odborná spôsobilosť k výkonu povolania lekára v odbore Perinatologie a fetomaternální medicína

22.6.2010
Obhájená habilitačná prednáška na tému: Faktory ovlivňující kvalitu života žen v poporodním období na 1. LF Karlovej Univerzity v Prahe v odbore Gynekológia a pôrodníctvo,
Udelený titul docent

Pracovná prax


1995 - august 2001
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave

august 2001 - september 2002
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Nemocnice Ostrov, Česká republika
funkcia: zástupca primára

október 2002 - august 2011
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Bulovka, Praha, Česká republika
funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky

október 2011 - september 2013
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky

marec 2011 - doteraz
Súdny znalec odbor Zdravotníctvo a farmácia
odvetvie: Gynekológia a pôrodníctvo

október 2013 - november 2014
Gynekologicko pôrodnícka nemocnica Koch, Bratislava, Slovenská republika
funkcia: zástupca prednostu

január 2015 - august 2016
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenská republika
funkcia: prednosta kliniky

september 2016 -
II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika
funkca: prednosta kliniky