Nevlastný otec v rodine

Aká je rola nevlastného otca v rodine?
Čo ak nevlastný otec veľmi zasahuje do výchovy detí a žena s tým nesúhlasí?
Ako môže matka podporiť vzťah partnera s nevlastnými deťmi?