Vlastná a nevlastná mama a ich vzťah

Konštelácia, ktorá nikdy v dejinách ľudstva neexistovala a je to väčšinou náročný vzťah. Aké je postavenie dvoch žien, vlastnej a nevlastnej matky? Ako riešiť problémy v tomto vzťahu? Prečo je výhodne pre vlastnú mamu podporiť vzťah detí s nevlastnou mamou?
Ako zvládnuť emócie mamy voči novej partnerke bývaleho partnera?